Fortrolighedspolitik

1. DATABESKYTTELSESPOLITIKKENS ANVENDELSESOMRÅDE

Denne politik til beskyttelse af personoplysninger dækker alle databehandlingsoplysninger, der måtte opstå, når vi browser eller interagerer med nogen af vores websteder eller sociale netværk, hvor vi kan være til stede (Facebook, Twitter, Instagram osv.). I slutningen af dette dokument er særlige oplysninger specificeret i forbindelse med brugen af sociale netværk. Den vil også gælde for enhver intern virksomhedsprocedure, der kræver dataindsamling, uanset om det er i papirformularer eller ethvert andet system.

I nogen af disse medier, kan du konsultere oplysninger, og i nogle tilfælde udfylde formularer, besvare undersøgelser, deltage i konkurrencer, foretage undersøgelser, sende fotografier, komme med kommentarer, etc.... og dermed give os personoplysninger. Alle behandlinger er underlagt vores fortrolighedspolitik.

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Gennem denne meddelelse, GastroRanking, S L (i det følgende benævnt de siger), med Skat Identifikationsnummer B-86645660., selskab, der er registreret i Commercial Register of Madrid, og bopæl i Calle Borgmester, 6, 28013 Madrid, ejer af http://gastroranking.com hjemmeside og varemærket GASTRORANKING bekræfter, at det er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som brugere eller kunder via portalen og informerer og kommunikerer til brugere af portalen deres privatlivspolitik om beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning på dette område og indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.

HVILKE DATA INDSAMLES, FORMÅLET MED DET SAMME OG LIEGITIMATION FOR DENS BEHANDLING?

GastroRanking indsamler følgende data:

  • E-mail
  • "Kontakt os" form: navn, mail, telefonnummer og placering

Dens formål er for brugere af hjemmesiden til at bestemme frit og frivilligt, og med deres udtrykkelige samtykke ved at acceptere vores fortrolighedspolitik, at give GastroRanking, deres personlige data, for at sende advarsler, oplysninger og nyhedsbreve om nye tilbud og tjenester.

GastroRanking oplyser, at personoplysningerne, som videregives af ejeren, vil blive brugt til følgende specifikke og specifikke formål:

  • Forvaltning af forholdet til GastroRanking.
  • Administration af forespørgsel.
  • Registrer portalen som en registreret bruger.
  • Afsendelse af beskeder om nye tilbud og anmeldelser fundet
  • Tilbyder nye tilbud og tjenester af selskabet.
  • Vurdering og statistisk undersøgelse af restauranter
  • Afsendelse af kommerciel reklame, nyhedsbreve, nyheder eller periodiske oplysninger, på nogen måde, herunder elektronisk annoncering.
  • Håndtering af hændelser

De personoplysninger, der videregives, vil ikke blive brugt til profilering eller automatisk beslutningstagning

GastroRanking forpligter sig til at kommunikere skriftligt og på en pålidelig måde til brugeren, enhver udvidelse, ændring eller udvidelse af de formål og anvendelser, der vil blive givet til behandling af de data, der leveres af brugeren.

GastroRanking oplyser, at levering af alle de data, der kræves for registrering som bruger er obligatorisk at styre abonnementet på tjenesten, og de siger kan nægte registrering til den interesserede part, der ikke giver sådanne data.

I de formularer, hvor personoplysninger indsamles, vil de forskellige områder, hvis færdiggørelse er nødvendig og obligatorisk for at bekræfte abonnementet, blive angivet, samt de områder, hvis færdiggørelse er frivillig afhængigt af oplysningerne fra den berørte part.

For opfyldelsen af disse formularer er det vigtigt og obligatorisk at acceptere fortrolighedspolitik de siger at give udtrykkeligt samtykke til GastroRanking til behandlingen af deres personlige data i de vilkår, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

3. KOMMUNIKATION AF PERSONOPLYSNINGER

GastroRanking oplyser, at dine data ikke vil blive videregivet til tredjemand, medmindre det er lovligt påkrævet.

Der er heller ingen internationale dataoverførsler.

4. BEVARELSE AF PERSONOPLYSNINGER

GastroRanking, vil gemme dine data, så længe brugeren ikke udøver sin ret til sletning eller annullering.

I tilfælde af sletning eller annullering og i overensstemmelse med de lovbestemmelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.

5. RETTEN TIL ADGANG, BERIGTIGELSE, ANNULLERING ELLER INDSIGELSE

Godkendelsen af indehaveren, således at hans oplysninger kan behandles, kan altid tilbagekaldes i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. Den registrerede kan derfor til enhver tid udøve sine ret til adgang, berigtigelse, begrænsning, sletning og annullering i de vilkår, der er indeholdt i GDPR, ved at kontakte os ved at klikke her

I denne meddelelse er indehaveren forpligtet til at angive og fremlægge sine identifikationsdata, nationalt identitetsdokumentnummer eller dokumentation af lignende art postadresse, telefonnummer, kontaktperson, e-mail og en tekst, der forklarer retten til at udøve, samt årsagerne hertil.

Hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine data korrekt, kan du altid indgive en klage til det spanskedatatilsyn ( www.agpd.es).

6. FORTROLIGHEDS- OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

GastroRanking garanterer den maksimale reservation og fortrolighed af kommunikationen med brugeren, samt den forfaldne og omhyggelig behandling af de personoplysninger, som brugeren.

GastroRanking forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, eller at rapportere nogen data, der behandles, undtagen i tilfælde, hvor udtrykkeligt påkrævet ved lov, eller når det kræves af de kompetente offentlige myndigheder i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der gælder for sagen.

GastroRanking forpligter sig til at gennemføre tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, i henhold til den teknologiske tilstand, der har til formål at sikre sikkerheden af personoplysninger.

7. RIGTIGHEDEN AF PERSONOPLYSNINGER

Brugeren er alene ansvarlig under alle omstændigheder for rigtigheden af de leverede data, forbeholder de sige, retten til at udelukke fra registrerede tjenester enhver bruger, der har givet falske, vage eller unøjagtige data, uden at det berører andre handlinger, der kan fortsætte i loven.

Brugeren erklærer udtrykkeligt, at de data, der sendes til DE SIGER, er hans egne, idet der påtager sig noget ansvar, der genereres på anden måde.