Vilkår og betingelser

1. EJERSKAB AF HJEMMESIDEN

Denne meddelelse og juridiske oplysninger (i det følgende benævnt "Juridisk meddelelse") regulerer brugen af internetportaltjenesten http://gastroranking.com (i det følgende af "hjemmesiden"), som de siger tracking, S.L (i det følgende benævnt "de siger") stiller til rådighed for internetbrugere. Hjemmesiden er ejet af de siger tracking, S L. med Skat Identifikationsnummer B-86645660., et selskab, der er registreret i Commercial Register of Madrid, og bopæl i Calle Mayor, 6, 28013 Madrid.

For enhver effektiv kommunikation med virksomheden kan du kontakte den via kontaktformularen ved at klikke her.

2. ACCEPT AF VILKÅRENE FOR ANVENDELSE

Brugen af portalen tilskriver status som bruger af portalen (i det følgende benævnt "bruger") og indebærer fuld og uforbeholden accept af hver eneste af de bestemmelser, der er indeholdt i denne juridiske meddelelse i den version, der offentliggøres af DE SAY i det øjeblik, brugeren får adgang til portalen. Brugeren skal derfor omhyggeligt læse denne juridiske meddelelse ved hver af de lejligheder, hvor han/hun har til hensigt at bruge portalen, da den kan ændres. DE SIGER forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for brug af hjemmesiden, er det brugerens forpligtelse til regelmæssigt at gennemgå disse betingelser.

Disse generelle anvendelsesbetingelser udelukker ikke, at visse af portalens tjenester på grund af deres særlige karakteristika også kan være underlagt særlige anvendelsesbetingelser, som brugeren under alle omstændigheder kan konsultere inden aktiveringen..

3. DE SIGER OBJEKT

Gennem sin GASTRORANKING.COM-portal tilbyder den via sin hjemmeside følgende indhold, tjenester, tjenester og aktiviteter: "Informationsindsamlingstjenestertilbyder og meninger om restauranter samt behandling af sådanne oplysninger for at opnå en bedre forståelse af de tilbud, kommentarer og vurderinger, der udstedes på internettet". DE SIGER, altid afhængigt af udviklingen og udviklingen af virksomheden og sektoren, udvide eller ændre sin portal til nye tjenester, aktiviteter eller indhold, med henblik på at forbedre ydeevnen og kvaliteten af den leverede service.

4. VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF PORTALEN, ACCEPT OG ANSVAR FOR BRUGEREN

 • Brugerbetingelse, kvalitet og brugerkoncept En bruger betyder enhver fysisk eller juridisk person, der har adgang til GASTRORANKING.COM portal, til at overveje, visualisere, søge eller konsultere tilbud og udtalelser fra en eller flere restauranter.
 • Omhyggelig brug af portalen
  • Brugeren anerkender og accepterer, at brugen af indholdet og / eller tjenester, der tilbydes af portalen vil være på deres eneste risiko og / eller ansvar.
  • Brugeren forpligter sig og forpligter sig til ikke at træffe foranstaltninger, der underminerer omdømme DE SAY eller tredjeparter.
 • Rigtigheden af oplysninger Oplysningerne fra portalen indsamles fra tredjepartsportaler, så de siger, vil ikke svare på noget tidspunkt for alle de manifestationer, data, indhold, oplysninger og detaljer, der er falske, vage eller unøjagtige, eller som kan betragtes som fornærmende for restauranten. DE SIGER vil altid linke til det oprindelige indhold, så brugeren kan træffe de foranstaltninger, som han finder passende fra viden om kilden til oplysningerne I tilfælde af videregivelse af personoplysninger i opfyldelsen af spørgeskemaer af udledning som kunde disse oplysninger skal være sande, nøjagtige og tilfældige. Brugeren forpligter sig til og forpligter sig til at kommunikere eventuelle ændringer eller fremtidige ændringer af deres personoplysninger og tilpasse dem i overensstemmelse hermed til deres virkelige situation. Unøjagtigheden af oplysningerne fritager de siger fra ethvert ansvar for manglen på brugeroplysninger i forbindelse med tilbud og tjenester, forudsat at de siger, havde handlet med rettidig omhu i deres kommunikation.

5. ANSVARET FOR PORTALENS DRIFT OG INDHOLD

 • Korrekt drift og fortsat tilgængelighed DE SIGER, er ikke ansvarlig for fejl i driften af portalen, samt for afbrydelse, forsinkelser, langsommelighed, tab eller afbrydelser i kommunikation og transmission af meddelelser. DE SIGER garanterer ikke eller er ansvarlig for den kontinuerlige, konstante og uafbrudte drift af portalen.
 • Ansvar for brugerskader Med forbehold af den indsats, de siger gør for at gennemføre de højeste teknologiske kvalitetsstandarder, de siger, vil ikke være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader af enhver art forårsaget brugeren som følge af tilstedeværelsen af virus eller andre elementer i indholdet og tjenester af portalen, der kan forårsage ændringer i brugerens edb-system. Den er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader, som brugeren har forårsaget som følge af fejl og fejl i adgangen, i forbindelse med transmissioner, afbrydelse uden blot årsagen til tjenesten, ved indtrængen, computervirus, masseforsendelser af reklamer fra tredjemand, eller når ovennævnte årsager skyldes situationer uden for portalen, såsom fejl i brugerens computer, mangel på deres forbindelse, interne vira på brugerens computer, langsommelighed og problemer i kommunikation, som brugeren har med telefonioperatører, eller når de skyldes force majeure.
 • Ansvar for indhold De siger garanterer ikke kvaliteten, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, billeder, oplysninger, tilbud eller udtalelser, uanset oprindelse, der cirkulerer på portalen. Brugeren påtager sig, under eget ansvar, de konsekvenser, skader eller handlinger, der kan opstå som følge af adgang til sådant indhold. I tilfælde af udtalelser, der anses for ulovlige, skal der foretages råd i bestemmelserne i fjerde afsnit af disse anvendelsesbetingelser om oplysningernes oprindelse.
 • Ansvarsfraskrivelse for tredjepartslinks De siger, er ikke ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader af nogen art forårsaget til brugeren som følge af sin forbindelse til andre sider og portaler udstillet af de siger på portalen som links. Brugeren påtager sig på eget ansvar de skader, der kan ske for ham som følge af forbindelsen og visualiseringen af de førnævnte portaler.
 • Ansvar for tredjeparter DE SIGER, vil heller ikke være ansvarlig som følge af handlinger udført af tredjeparter uden for systemet, som i tilfælde af sikkerhedsforanstaltninger, udføre handlinger mod brugere såsom afsendelse af computervirus, massereklamer eller spam, kommercielle post, afbrydelse af tjenesten og adgang til meddelelser. DE SIGER forpligter sig til og sikrer, at det har vedtaget alle tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for sikkerheden i kommunikation, både med hensyn til sikre forbindelser og inden for beskyttelse af personoplysninger. Hvad de siger kan og ikke garanterer, og dermed fralægger sig ethvert ansvar, er den totale usårlighed af deres sikkerhedssystem eller ukrænkelighed af kommunikation.
  DE SIGER, vil heller ikke være ansvarlig for skader, der kan opstå på grund af tilfælde af force majeure, tilfældig eller ikke kan henføres til selskabet. Den er heller ikke ansvarlig for, at portalen fungerer forkert af årsager, der ligger uden for dens kompetence, såsom, men ikke begrænset til, fejl fra telefonioperatørernes side, dårlig konfiguration af brugerens computer eller utilstrækkelig kapacitet i brugerens computersystem til at understøtte indholdet og udvidelsen af de oplysninger, der vises på portalen. Men, DE SIGER forpligter sig til at lægge den største omhu i at løse tekniske problemer, reseating dem eller hjælpe brugeren med at løse dem.

6. INDUSTRIEL OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET TIL DE SIGER HJEMMESIDE

Det ejer de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, eller har opnået de tilsvarende tilladelser eller licenser til dets udnyttelse, på domænenavnet, varemærker og særprægede tegn, ansøgning, information og andre værker og opfindelser i forbindelse med hjemmesiden og den teknologi, der er forbundet med det, samt dens indhold. Indholdet af denne hjemmeside, herunder design, applikationer, tekst, billeder og kildekode ("Indhold"), er beskyttet af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Indholdet må på ingen måde anvendes, gengives, kopieres eller overføres på nogen måde uden forudgående skriftlig og udtrykkelig tilladelse fra DE SAY. GASTRORANKING.COM er et varemærke registreret af de siger, hvis eksklusive udnyttelse rettigheder tilhører de siger.

7. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET TIL TILBUD OG UDTALELSER

Den intellektuelle ejendomsret til udtalelser ikke i hvert fald tilhører de siger. For at kende den intellektuelle ejendomsret til sådanne udtalelser vil det under alle omstændigheder være nødvendigt at få adgang til den intellektuelle ejendomsret politik på det sted, oprindelsen af udtalelsen. Derfor siger de altid vil vise brugeren oprindelsen af revisionen.

8. DATABESKYTTELSE OG FORTROLIGHED

Alle brugere forpligter sig til at overholde virksomhedens privatlivspolitik i overensstemmelse med bestemmelserne i det følgende afsnit.

9. ÆNDRINGER PÅ WEBSTEDET OG SUSPENSION AF TJENESTEN

 • Ændringer på webstedet DE SIGER forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer, den finder passende på portalen til enhver tid, organisere, slette eller tilføje indhold, data eller tjenester. Sådanne ændringer foretages ensidigt og uden forudgående varsel. Med hensyn til generelle og særlige betingelser forbeholder DE SIG RET til at ændre, ændre og/eller udarbejde nye klausuler afhængigt af de nye aktiviteter eller tjenester, som de udvider eller til at tilpasse sig nye regler og lovgivning, der opstår. Sådanne ændringer vil kun være obligatoriske fra deres ikrafttræden og vil gælde for brugeren på samme tid, som portalen er tilgængelig.
 • Suspension af tjenesten DE SIGER forbeholder sig ret til ensidigt og uden varsel suspendere tjenesten, eller nægte adgang til portalen, midlertidigt eller på ubestemt tid, til enhver bruger, der overtræder disse generelle eller særlige betingelser, eller udfører ulovlige, ulovlige og i strid med loven, den offentlige orden og gode skikke.

10. LOVGIVNING OG FUERO

Alle spørgsmål vedrørende portalen er reguleret i hver eneste af dens yderpunkter i spansk ret og er underlagt jurisdiktionen for de kompetente domstole på det spanske område. Parterne, der udtrykkeligt waie deres eget formål, accepterer som den gældende lovgivning i denne kontrakt i tilfælde af kontroverser vedrørende fortolkningen eller fuldbyrdelsen af disse klausuler, spansk ret, og forelægger for domstolene i Madrid med henblik på bilæggelse af eventuelle tvister, der måtte opstå.